Refenties

"Het is goed even bij je zelf stil te staan, ik ben me hiervan bewust geworden"

"Ik herken en erken (andere) problemen beter”

"Ik zie nu dat het goed is zelf actie te ondernemen”

"Geeft inzicht in mezelf, positief, ik heb meer zelfvertrouwen"

"Ik weet nu hoe en wat het is om naar mijzelf te luisteren"

"Ik kan beter mijn grenzen aangeven"

"Ik ben effectiever"

© 2010 Albertien Frans